Betinget frakendelse

Hvad er en betinget frakendelse?

- En BETINGET frakendelse kan man kalde ”en løftet pegefinger på dine evner til at køre bil eller forstå væsentlige regler”.
Det kan være trafikuheld hvor du får ansvaret, store hastighedsoverskridelser eller andre situationer der er skønnet farlige. 
Det er f.eks. når lastbiler taber gods eller personbiler ikke spænder det fast.  Overhaling over bakketop over fuldt optrukken spærrelinie, hvilket er lotteri med andres liv og lemmer. osv.

Lovkrav : Ved betinget frakendelse har man 6 mdr. til at bestå en teori- og køreprøve. Det fremgår af det brev der kommer udfra politiet, hvad deadline bliver, for hvornår betingelserne skal være opfyldt.

Hvis du IKKE består begge prøver i første forsøg inddrages kørekortet og du må ikke køre før både teori- og køreprøven er bestået.
Det skal forstås således, at man beholder retten til at køre bil efter et trafikuheld og en dumpet prøve. Så er beviset jo understreget, mht at BILISTEN er for usikker på reglerne, og må på ”skolebænken igen” før end førerretten kan gengives.

ALTSÅ: Du SKAL bestå både teori- og praktisk prøve i første forsøg !!

Hvis du inden for de næste 3 års “Prøvetid” får endnu en betinget frakendelse vil begge straffe lægges sammen og kørekortet bliver så frakendt UBETINGET - altså inddraget, typisk i 6 mdr.

Hvad nu hvis jeg dumper en prøve?

- Så skal du op igen og får først kørekortet tilbage når BEGGE prøver er bestået. I mellemtiden har du IKKE ret til at køre, da dit kørekort inddrages…. !
Da der altid er ventetid på prøver er det selvfølgeligt ærgeligt, når det er teoriprøven der dumpes, for så er der både en ventetid på en ny teoriprøve og en ventetid på en praktisk prøve forude, før kortet er i hus. Grundig forberedelse er altså meget vigtigt, både i tid og penge da prøvegebyret er dyrere end ved første gang man fik kørekortet. Pt. 2.4.2020 kr. 890.-
Bemærk hvis du har mere end en kategori, f.eks. bil, mc, lastbil vil man kræve dig op i samtlige kategorier hvis du dumper 2 gange til teori eller 2 gange i den praktiske prøve.

Hvorfor fik jeg en betinget frakendelse?

Trafikuheld: 
Betinget frakendelse gives efter pålagt ansvar ved væsentlige regelbrud, som kørsel over rødt lys med uheld eksempelvis.
Det kan også være ubetinget vigepligt (hajtænder) hvor man kører frem og forårsager uheld, også selv om det kun er mindre skader. Højre- eller venstresving med uheld, vending med uheld. Påkørsel af toget ved jernbaneoverskæring giver også betinget frakendelse.

For mange klip:
3 klip inden for 3 år giver en betinget frakendelse.
Et klip forældes efter 3 år. Du kan kontakte Politiets Administrationscenter; PAC i Holstebro der kan oplyse din status.
Klip udløses ved noget der regnes som “Farligt”. Det er over 30% hastighedsoverskridelse,
eks. 66 km/t ved 50 km/t i byen eller tavler. Det er også for kort sikkerhedsafstand, 0,8 sekunder da man altid skal holde mindst 2 sekunder. Det svarer til mindre end 20 meter ved 100 km/t.
Klip i kortet gives også ved håndholdt mobil og kørsel over fuldt optrukne linier (spærrelinier). Er børn ikke spændt fast får du et klip pr. barn.
Du kan se hele listen på myndighedernes fremragende side: www.Sikkertrafik.dk

Arbejdsgang

Du skal selv søge hos Borgerservice om at gå op. (Pasbillede er ikke nødvendigt medmindre du dumper).
Vi anbefaler at du møder på køreskolen og der udfylder papirer og får en sludder og så styrer vi arbejdsgangen for dig.
Hvis du IKKE reagere på de 6 mdr. frist bliver dit kørekort inddraget og efterlyses. Du vil derfor risikere at blive stoppet af politiets nye nummerplade-scanner-biler. (Dem med de 3 små kasser på taget).

Vi kan booke teoriprøven, og når den er bestået, derefter den praktiske prøve. Man kan ikke booke begge med det samme !
I dag er systemet åbent så elever selv kan se hvad der er af prøver når de er oprettet af Borgerservice. 
Der er frit valg af prøvested så du kan komme hurtigere til prøve, ved at flytte dig rundt i landet, der hvor ventetiden er kortest.

Forberedelse

Grundig forberedelse giver altid det bedste resultat.

Vi anbefaler du tager et weekendkursus i teori, måske møder op et par aftener og køber en kode til internettet, så du kan træne en masse prøver og læse på teori. Undervurder ikke teoriprøven, ca. 30% dumper i Danmark. Abonnement til hjemmetræning kan købes på køreskolen.

Inden køreprøven anbefaler vi mindst en dobbeltlektion til at “Afhjælpe de dårlige vaner” og teknisk kontrol af bilen, altså gennemgang af det kontrolstof der skal kunne gennemgås ved køreprøven. Det er dæk, lygter, styretøj, bremser udstødning m.m.

Budget

Vi foreslår:

En weekendpakke til kr. 3500.- kun for generhververe. Her kan du komme ubegrænset til til teori weekender og aften.
inden den praktiske prøve træner vi en dobbeltlektion, typisk et par dage inden prøven.

Prøvegebyr til Borgerservice: Kr. 890.-

I alt kr. 4390.-

Evt. kode til hjemmetræning: kr. 350.-
kørelektioner til supplerende træning kr.450,- pr lektion

Genvejen til en MC-kørekort ? JA !!
Reglerne foreskriver, at tager man f.eks. et kørekort til MC inden fristen på de 6 mdr. udløber skal man ikke op igen i bilen.
På den måde kan man vende en negativ situation til noget meget positivt.

Budgettet bliver så til udgiften til et mc-kørekort og dermed en god besparelse på det.
Kontakt os gerne for at få en snak om mulighederne.

Tlf./sms 24 25 35 48

Kontakt os her