Praktisk prøve

Hvordan afholdes den praktiske prøve ?

Den praktiske prøve består af 2 elementer:

  1. Teknisk kontrol af køretøjet. - Fejl i styretøj, bremser, lygter, dæk, udstødning og støddæmpere. Motorrum.
  2. En varietet køretur i trafikken på mindst 25 minutter. Og mindst 2 af følgende manøvrer af enten parallel parkering, parkering i bås, bakke rundt om et hjørne og trepunktsvending.

Ad 1.
Den tekniske kontrol er en kontrol med 4 spørgsmål i bilens tekniske udstyr.

Det kan f.eks. lyde: “Hvad vil du kontrollere ved bilens dæk?”
Derefter skal eleven vise dækkenes nedslidning og nævne kravet på 1.6 mm. Eleven skal finde “Slidgrænse-indikatoren” på dækket. og gå rundt om bilen for at se om dækkene er revnede/ødelagte efter kørsel på f.eks. en kantsten. Eleven skal vide at dækkene evt. skal køre i en bestemt retning som de fleste vinterdæk og de skal være jævnt slidte hen over slidbanen, ikke mest i den ene side eller på midten eller på kanterne.

Køreturen

Prøveruten skal være varieret, så den prøvesagkyndige får et bredt grundlag for at bedømme eleven. Tiden er typisk 25-35 min. Mindst 25 min.

Der lægges særligt vægt på elevens “Holdning” - altså om eleven sjusker med orienteringer, måske køre lidt for hurtigt eller kører “Risikobetonet kørsel” med sene opbremsninger og lidt for høje svinghastigheder med begrænset udsyn.

Der lægges meget vægt på elevens overblik, og et par svære udkørsler eller svære venstresving skal indgå i prøven.

Prøven bedømmes efter et nøje tilrettelagt bedømmelsesskema med mulighed for at afkrydse en fejl og hvor alvorlig den er, de gradueres i forskellige forhold som mindre alvorlige, eller meget alvorlige.
F.eks. kører man ud over hajtænder foran en cyklist vil fejlen være “Meget alvorlig” da man skal overholde ubetinget vigepligt over for alt kørende færdsel, og dermed dumpes prøven.

Vi anbefaler mindst en dobbeltlektion som forberedelse inden din prøve så vi kan nå at gennemgå bilen og samtidigt få afhjulpet diverse småfejl med manglende orienteringer i blinde vinkler og kun en hånd på rattet osv.

Kontakt os her